Regulamin serwisu Shmooze.pl

WSTĘP
Witamy w Shmooze.pl. Każdy nowy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z poniższym Regulaminem przed przystąpieniem do Rejestracji. Jeżeli nie ukończyłeś(aś) 13 roku życia, wymagane jest, aby Twój rodzic lub prawny opiekun zapoznał się z Regulaminem i wyraził zgodę na rejestrację w Serwisie Shmooze.pl.


1. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU.
1.1. Massive Play daje Tobie (Użytkownik) prawo do korzystania z serwisu umieszczonego pod adresem http://www.Shmooze.pl (Serwis). Korzystanie z każdej części Serwisu podlega poniższemu regulaminowi (Regulamin). Massive Play zastrzega sobie prawo do aktualizowania Regulaminu bez powiadamiania Użytkownika. Aktualna wersja Regulaminu pozostaje do wglądu pod adresem URL dostępnym na podstronach Serwisu.

1.2. Użytkownik zobowiązany jest do zarejestrowania się w Serwisie zanim zacznie z niego korzystać. Użytkownik zobowiązany jest do podania autentycznych i kompletnych danych wypełniając formularz rejestracyjny. Na Użytkowniku spoczywa obowiązek aktualizowania danych zawartych w Profilu Użytkownika, aby odzwierciedlały one stan faktyczny.

1.3. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony Loginu i Hasła podanego w procesie rejestracji w Serwisie. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie akcje poczynione w Serwisie z wykorzystaniem jego Loginu i Hasła. Jeżeli istnieje podejrzenie, że Login i Hasło Użytkownika są w posiadaniu nieautoryzowanej osoby, Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia administracji Massive Play na adres email: shmooze@shmooze.pl.

1.4. Jeżeli Użytkownik zapomni lub utraci własny Login lub Hasło, Massive Play dołoży wszelkich starań, aby w możliwie krótkim czasie Użytkownik odzyskał dostęp do swojego Profilu. Massive Play zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezbędnych procedur autoryzacji Użytkownika zgłaszającego utratę Loginu lub Hasła.

1.5. Korzystanie z Serwisu obejmuje wyłącznie korzystanie z treści zawartych w Internecie w domenie Shmooze.pl i udostępnionych Użytkownikowi za darmo przez Massive Play (niektóre elementy serwisu wymagają opłaty - punkt 3 z podpunktami niniejszego Regulaminu). Do korzystania z Serwisu Użytkownik potrzebuje komputera podłączonego do Internetu. Massive Play w żaden sposób nie odpowiada za koszta telekomunikacyjne lub inne poniesione przez Użytkownika na rzecz korzystania z Serwisu.

1.6. Serwis zawiera Moduły umożliwiające Użytkownikowi publikowanie treści w Internecie, tymi Modułami są między innymi: czat, komunikator, wiadomości prywatne, forum, imię postaci (login), galeria, treści video. Użytkownik korzystając z powyższych Modułów zobowiązuje się, że nie będzie:
1.6.1. Wykorzystywał Modułów do przeprowadzania ankiet, konkursów, rozsyłania komercyjnych wiadomości lub innych wiadomości na skalę masową (spam) nie związanych bezpośrednio z korzystaniem z Serwisu.

1.6.2. Wykorzystywał Modułów do propagowania treści obscenicznych, wulgarnych, nieodpowiednich dla osób nieletnich oraz ogólnie uznanych za obraźliwe lub będących w niezgodzie z prawem.

1.6.3. Wykorzystywał Modułów do obrażania, poniżania, wyzywania, molestowania, zastraszania innych Użytkowników Serwisu, lub do łamania Prawa do Prywatności w jakikolwiek inny sposób.

1.6.4. Wykorzystywał Modułów do reklamowania usług lub produktów, lub używał Serwisu do jakichkolwiek celów komercyjnych.

1.6.5. Wykorzystywał Modułów do zakazywania lub powstrzymywania innych Użytkowników przed korzystaniem z Serwisu.

1.6.6. Wykorzystywał Modułów do tworzenia fałszywego wizerunku, służącego zmyleniu innych Użytkowników Serwisu. Dotyczy to również podszywania się pod Administratorów i Moderatorów Serwisu.

1.7. W przypadku naruszenia postanowień punktu 1.6 z podpunktami Regulaminu Administracja lub Moderatorzy Serwisu mają prawo do:
a) wysłania Użytkownikowi upomnienia (KICK);
b) czasowego uniemożliwienia korzystania z Serwisu (BAN);
c) blokady konta w przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu.


2. OCHRONA PRYWATNOŚCI.
2.1. Internet jest środowiskiem obejmującym globalną transmisję danych. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie danych osobowych zgodnie z Regulaminem.

2.2. Każdy Użytkownik, który nie ukończył 13 roku życia potrzebuje zgody rodzica lub prawnego opiekuna zanim dokona rejestracji w Serwisie oraz przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych w Serwisie.

2.3. Massive Play automatycznie gromadzi informacje i dane statystyczne dotyczące Użytkownika przy każdej jego wizycie w Serwisie. Dane gromadzone są również przez Formularze wypełniane przez Użytkownika lub korespondencję e-Mail.

2.4. Serwis umożliwia publikowanie plików graficznych i tworzenie galerii. Użytkownik decyduje się korzystać z tej funkcjonalności na własną odpowiedzialność, a w przypadku publikowania materiałów graficznych jednoznacznie oświadcza, że jest ich autorem i włascicielem.

2.5. Cele gromadzenia danych:
2.5.1. Administracja kontem Użytkownika. Zapewnienie bezpieczeństwa w Serwisie.

2.5.2. Badania technologiczne, ekonomiczne, rynkowe i socjalne na potrzeby rozwoju Serwisu.

2.5.3. Zapewnienie Użytkownikowi spersonalizowanych informacji i usług.


3. PŁATNE ELEMENTY SERWISU.
3.1. Massive Play oferuje w ramach Serwisu korzystanie z elementów płatnych (dalej "Elementy Płatne"). Do Elementów Płatnych należą między innymi:
a) elementy do kreowania własnej postaci;
b) mieszkania prywatne oraz elementy do wystroju wnętrz;
c) zwierzaki oraz akcesoria.

3.2. Użytkownik dokonując zakupu Elementów Płatnych nabywa prawo do korzystania z tych elementów w ramach Serwisu.

3.3. Massive Play zastrzega sobie prawo do dodawania, edycji oraz usuwania Elementów Płatnych w ramach rozwoju i aktualizacji Serwisu.

3.4. Zakupu Elementów Płatnych w Serwisie dokonuje się z użyciem Shmooze Kredytów.
3.4.1. Shmooze Kredyty są wewnętrzną walutą Serwisu, umożliwiającą płynne dokonywanie zakupów w Serwisie.

3.4.2. Użytkownik może nabyć Shmooze Kredyty korzystając z wszelkich form płatności obecnie dostępnych w Serwisie.

3.4.3. W przypadku zakupu Shmooze Kredytów poprzez płatności SMS Premium zastosowanie mają poniższe warunki:
a) usługa dostępna jest dla abonentów wszystkich operatorów GSM w Polsce;
b) dostawcą usługi mikropłatności od strony technicznej w Serwisie jest firma M2A Sp. z o.o.;
c) wysyłając SMS na którykolwiek z podanych na stronie doładowania numerów dostępowych osoba bezwarunkowo akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu;
d) treść wiadomości SMS jaką należy wysłać w celu dokonania płatności podawana jest na odpowiedniej podstronie Serwisu wraz ze szczegółową instrukcją;
e) Użytkownik zobowiązany jest do postępowania dokładnie według instrukcji podczas dokonywania płatności poprzez SMS Premium;
f) pod warunkiem wysłania wiadomości SMS o prawidłowej treści na którykolwiek z numerów dostępowych podanych aktualnie na stronie doładowania, Użytkownik otrzyma wiadomość zwrotną wraz z Kodem Doładowującym, który należy wprowadzić w Serwisie zgodnie z instrukcją;
g) wszelkie płatności i SMS'y przychodzące są rejestrowane przez M2A Sp. z o.o. oraz na serwerach Shmooze.pl;
h) MassivePlay nie odpowiada za skutki wysłania przez Użytkownika wiadomości SMS Premium niezgodnej z niniejszym Regulaminem, a w szczególności wysłanej na niewłaściwy numer dostępowy lub o niewłaściwej treści;
i) w przypadku jakichkolwiek problemów lub wątpliwości związanych z płatnościami SMS Premium w Serwisie, Użytkownik zobowiązany jest poinformować Administrację Serwisu na adres: shmooze@shmooze.pl, podając informacje niezbędne do weryfikacji płatności.

3.5. Jeżeli Użytkownik nie ma ukończonych 18 lat, musi uzyskać zgodę płatnika rachunku przed dokonaniem jakichkolwiek zakupów w Serwisie.

3.6. W przypadku zamknięcia konta Użytkownika (na jego życzenie lub administracyjne w skutek naruszenia Regulaminu), Użytkownikowi nie przysługuje prawo zwrotu poniesionych kosztów.

3.7. W przypadku utraty konta spowodowanej niestosowaniem się przez Użytkownika do zasad bezpieczeństwa (na przykład udostępnienie konta osobie trzeciej), Użytkownikowi nie przysługuje prawo zwrotu poniesionych kosztów.

3.8. W przypadku zakończenia działalności i funkcjonowania Serwisu, Użytkownikowi nie przysługuje prawo zwrotu poniesionych kosztów.


4. REKLAMA INTERAKTYWNA.
4.1. W obrębie Serwisu widoczne są obszary reklamujące serwisy zewnętrzne.

4.2. Massive Play nie odpowiada za treści umieszczane na stronach docelowych (pod adresami URL) reklamodawców.


5. LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE, PRAWA WŁASNOŚCI.
5.1. Użytkownik poprzez Rejestrację w Serwisie otrzymuje licencję na korzystanie z Serwisu wyłącznie w jego obrębie pod adresem http://www.Shmooze.pl wraz z poddomenami. Użytkownicy jak i Osoby Trzecie nie mają prawa modyfikować, kopiować, dekompilować, emulować oprogramowania zawartego w Serwisie, jak również nie mają prawa do udostępniania Serwisu w Internecie lub w jakiejkolwiek innej formie.

5.2. Massive Play oddaje Użytkownikowi Serwis wyłącznie do prywatnego i niekomercyjnego użytku. Użytkownik jak i Osoby Trzecie nie mają prawa do sprzedaży Serwisu ani jakiejkolwiek jego części.

5.3. Użytkownik jak i Osoby Trzecie nie mają prawa dystrybuować, transmitować, wyświetlać, prezentować, reprodukować, publikować, licencjonować, tworzyć dzieł pochodnych poprzez modyfikację, transferować, sprzedawać lub wypożyczać treści zawartych w Serwisie. Prawa do oprogramowania i wszelkich treści zawartych w Serwisie są w całości zarezerwowane dla osób tworzących Serwis (Massive Play).

5.4. Użytkownik jak i Osoby Trzecie nie mają prawa przeszukiwać, przeglądać, modyfikować, kopiować, kasować, udostępniać baz danych należących do Massive Play. Użytkownik jak i Osoby Trzecie nie mają prawa dostępu do komputerów, serwerów, domen, paneli administracyjnych należących do Massive Play.


6. KONSERWACJA, PRZERWY TECHNICZNE, AWARIE.
6.1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Massive Play ma pełną kontrolę nad warunkami udostępniania Serwisu oraz wszelkich zawartych w Serwisie treści oraz jego funkcjonalności.

6.2. Massive Play zastrzega sobie prawo do przerwy w dostawie Serwisu z przyczyn technicznych, na czas konserwacji sprzętu komputerowego, w przypadku awarii lub innych zdarzeń losowych. Roszczenia Użytkownika z tytułu zaistniałych przerw w dostawie Serwisu nie będą uwzględniane.


7. OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
7.1. Massive Play nie gwarantuje, że treść Serwisu, moduły i usługi dostępne w Serwisie, oprogramowanie na którym bazuje Serwis są wolne od błędów programistycznych, wolne od wirusów komputerowych lub wolne od innych malfunkcji mogących spowodować wadliwe działanie Serwisu.
Powyższe usterki i zagrożenia mogą się pojawić w wyniku działań osób trzecich lub innych przyczyn niezależnych od Massive Play.

7.2. Treść i funkcjonalność Serwisu podlegają stałej aktualizacji, niemniej Massive Play nie gwarantuje aktualności, jakości, trafności, kompletności, wydajności treści lub jakiejkolwiek innej części Serwisu.