Dołącz do testów GleamVille Avatar Chat PL na smartfony i tablety
Profil Użytkownika
Poza tworzeniem własnego Avatara, w Profilu możesz uzupełnić dane osobowe oraz dostosować Opcje gry.

O mnie
Ta zakładka składa się z dwóch formularzy:
• Ustawienia wieku i miejscowości
• Krótka ankieta na temat użytkownika dostępna dla innych.
Pamiętaj, aby zapisać zmiany zawsze gdy edytujesz te dane.

Opcje
W tej zakładce możesz dostosować następujące ustawienia gry:

Okna Powiadomień
W czasie gry inni użytkownicy będą przesyłali do Ciebie zaproszenia różnego rodzaju. Możesz zdecydować które z nich będą wyświetlane, a które ignorowane:
• Wszyscy - będą wyświetlane wszystkie zaproszenia danego rodzaju
• Przyjaciele - zaproszenia danego rodzaju przyjmujesz tylko od Przyjaciół
• Ignoruj - nie będziesz otrzymywać zaproszen danego rodzaju

Ustawienia Czata
• Animacje na czacie - możesz włączyć/wyłączyć animacje postaci
• Domyślny kolor chmurki wypowiedzi

Ustawienia Mapy Miasta
• Sposób przewijania Mapy - Standardowy lub Interaktywny
• Liczba użytkowników w lokalizacjach - włącza lub wyłącza wyswietlanie liczby użytkowników w lokalizacjach na mapie